--- · ژوئن 26, 2024 0

آزمایش سطح آرزو روانشناسی تجربی

دانلود آزمایش سطح آرزو روانشناسی تجربی

آزمایش سطح آرزو روانشناسی تجربی

آزمایش سطح آرزو روانشناسی تجربی

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 1.759 مگا بایت
تعداد صفحات 8
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

گزارش کار آزمایش سطح آرزو

تعداد صفحات: 8

نوع فایل: WORD

+ فایل هدیه: فایل توضیحات آزمایش سطح آرزو

فهرست مطالب:

چكیده

هدف

مبانی نظری و آزمایشی

فرضیه ها

توصیف آزمایش:

آزمودنی

وسایل

اجرای آزمایش

نتایج

تحلیل نتایج:

1-تحلیل کیفی

2- تحلیل کمی

تفسیر

منابع

بخشی از متن فایل:

تحلیل نتایج:

1-تحلیل کیفی

15 تمرین متوالی را روی محورx ها و امتیازات آزمودنی(سطح ارزو و سطح عملكرد)را روی محورyها وارد میشود. به عبارت دیگر برای هر تمرین، سطح عملکرد و سطح آرزوئی را که قبل از عملکرد اعلان شده است در نظرگرفته میشود . آنگاه نقاط مربوط به سطوح عملکرد و نقاط مربوط به سطوح آرزو را به طور جداگانه به یکدیگر وصل می نماییم .حالت نسبی دو منحنی اجازه می دهد تا در مورد نگرش آزمودنی نتیجه گیری شود.

طبق نمودار بالا كه در ان سطح ارزو با رنگ سبز و سطح عملكرد با رنگ ابی مشخص شده است متوجه می شویم كه سطح ارزوی ازمودنی مقداركمی از سطح عملكرد او بالاتر است مخصوصا در شروع ازمایش كه مقدار این تفاوت كمی بیشتر بود اما در اواسط ازمایش این تفاوت بسیار كمتر شد این نمودار نشان میدهد ازمودنی انعطاف پدیری ذهنی بالایی دارد و نسبتا واقع بین است.

2- تحلیل کمی

الف- محاسبۀ«نمرۀ تفاوت هدف» :

یعنی میانگین تفاوتهای موجود بین یک عملکرد و سطح آرزوی بعدی را محاسبه می كنیم .این میانگین در صورتی که آزمودنی سعی کرده باشد تا بطور عینی سطح آرزوی خود را بر سطح عملکرد خود منطبق نماید، تقریبا صفر است. اگر سطح آرزوی آزمودنی پایین تر از عملکردهای او قرار گیرد، میانگین مذکور مثبت و در حالت عکس منفی است.

x =p1-a1+p2-a2+…+p15-a1515

p =عملكردسطح

a=آرزوسطح

x =23-25+20-25+26-26+26-27+27-28+27-28+26-27+29-30+…………………..15=

…………..

ب- محاسبۀ انعطاف ناپذیری سطح آرزو:

که به میزان تغییر پذیری سطح آرزو مربوط می گردد. و انحراف چارکی را به عنوان شاخص تغییرپذیری سطح آرزو در نظرمی گیریم.

25-25-26-27-27-28-28-30-30-32-33-……………………….

Q2= 30

Q1= ………..

دانلود پرسشنامه

دانلود طرح درس روزانه

آزمایش سطح آرزو روانشناسی تجربی