--- · ژوئن 26, 2024 0

گزارش کار تضاد و پس تصویر (نمونه اول)

دانلود گزارش کار تضاد و پس تصویر (نمونه اول)

گزارش کار تضاد و پس تصویر (نمونه اول)

گزارش کار تضاد و پس تصویر (نمونه اول)

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 454 کیلو بایت
تعداد صفحات 5
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

گزارش کار آزمایش تضاد و پس تصویرها

تعداد صفحات: 5

نوع فایل: WORD

+فایل هدیه: توضیحات آزمایش تضادها و پس تصویرها

فهرست مطالب:

هدف

وسایل آزمایش

نمونه

روش آزمایش

نتیجه گیری

بخشی از متن فایل:

روش آزمایش:

1-تضاد همزمان : حلقۀ وونت را تهیه کردیم؛زمینۀ یکی از صفحه ها زرد ودیگری آبی ونیم حلقه ها به رنگ خاکستری بودند. ابتدا صفحه ها را به فاصلۀ یک سانتی متر از یکدیگر قرار دادیم واز آزمودنی خواستیم به آنها نگاه کند ودرمورد رنگ نیم حلقه ها نظربدهد. آزمودنی نیم حلقه با متن آبی راروشن ونیم حلقه با متن زرد را تیره تردید.

سپس دو صفحه را به یکدیگرنزدیک کردیم وفاصله را ازبین بردیم وازآزمودنی درمورد رنگ نیم حلقه ها پرسیدیم؛آزمودنی اظهار کرد که تفاوت دونیم حلقه ها کمترشده یعنی تضاد کمترشده است.

درمرحله ای دیگریک ورقه کاغذ نیمه شفاف بر روی صفحات که یک سانتی مترازیکدیگرفاصله داشتند قراردادیم آزمودنی گفت تضاد بیشتر شده است.

نیم حلقه های خاکستری را روی کاغذهای سیاه و سفید قراردادیم وآزمایش را اجرا کردیم. آزمودنی نیم حلقه روی متن سفید را تیره ترومتمایل به سیاه ونیم حلقه روی متن سیاه راروشن ترومتمایل به سفید دید.

2- پس تصویرها :

الف) تغییرات روشنی: دو صفحۀ مربعی شکل یکی سیاه ودیگری سفید تهیه کردیم ودروسط هرمربع نقطه ای گذاشتیم. مربعهای دیگری به رنگهای خاکستری، زرد، آبی، سبزوقرمزبه خواستیم همچنان با یک چشم به جای مربع سفید نگاه کند وآنچه ابعاد 40 ><30سانتی مترنیز برداشتیم وآزمایش را

دانلود پرسشنامه

دانلود طرح درس روزانه

گزارش کار تضاد و پس تصویر (نمونه اول)